Rekrutacja

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2018/2019. 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od  03.04.2018 r.

do  30.04.2018 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od  02.05.2018 r.

do  08.05.2018 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości                     przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

11.05.2018 r.