Rekrutacja 2019/2020

                                                            Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu z dnia 25 marca 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2019/2020.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 

1.

 

Ogłoszenie rekrutacji do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej: www.mp3.um.zagan.pl;

 

Udostępnienie Zasad rekrutacji dzieci          do Żłobka na nowy rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2019 r.

 

2.

 

Wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do Żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od  01.04.2019 r.

do  26.04.2019 r.

 

3.

 

Ostateczny termin składania dokumentów.

 

26.04.2019 r.

 

4.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Żłobka i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od  29.04.2019 r.

do  06.05.2019 r.

 

5.

 

Wywieszenie na tablicy informacyjnej  (od godziny 14.00)  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka na rok szkolny 2019/2020.

 

09.05.2019 r.

 

Lista plików do pobrania:

Plik Opis
doc Informacja Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka
doc Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna (dotycząca rekrutacji)
doc Oświadczenie Oświadczenie rodzica
doc Wniosek Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
doc Zasady Zasady rekrutacji dzieci do żłobka 2019/20