Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 w Żaganiu

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci, zgoda rodzica, oświadczenie rodzica

Oświadczenie rodzica żłobek

Zgoda rodzica żłobek

Ponadto, w placówce obowiązują również:
– Procedury organizacji bezpiecznej opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim Nr 1 w Żaganiu w okresie występowania COVID-19,
– Procedura organizacji pracy w Żłobku Miejskim Nr 1 w Żaganiu w okresie występowania COVID-19,
– Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeń COVID-19 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Żaganiu.