DRODZY RODZICE!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 560), w dniach od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. Dyrektor żłobka zapewnia opiekę dzieciom, których jeden z rodziców pracuje w podmiotach określonych w w/w Rozporządzeniu.
Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie Wniosku (w załączeniu).
Proszę Rodziców, którzy chcą skorzystać z opieki żłobkowej o dostarczenie wniosku dnia 29.03.2021 r. Nie jest wymagane potwierdzenie miejsca zatrudnienia przez zakład pracy.

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Żaganiu

Wniosek o zapewnienie opieki dziecku – Żłobek (1)