Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 w 2019 r.

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Skarbowa 24, 68-100 Żagań, tel.684787534 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Żaganiu w okresie 02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.