Wizyta starszaków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2

W środę 13.03.2019 dzieci starsze uczestniczyły w DNIU OTWARTYM w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.
Podczas zwiedzania szkoły na przedszkolaków czekało wiele atrakcji. Uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych, zajęciach tanecznych, szachowych, plastycznych i matematycznych. Bawiły się z drużyną harcerską „Pancerniakami”. Zwiedzały Salę Tradycji, odwiedziły świetlicę i salę zabaw. Na zakończenie pobytu w szkole każde dziecko otrzymało drobne upominki.