Warsztaty Bożonarodzeniowe

Grupa starszaków brała udział w warsztatach bożonarodzeniowych, które odbyły się w PSP 3, w dniu 10 grudnia 2018 r. Dzieci obejrzały różne dekoracje świąteczne wykonane różnymi technikami, jak również mogły zobaczyć z jakich materiałów powstają. Na zakończenie kolorowały swoje prace świąteczne.

Autor: A. Słowik – Jurasik