Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Żaganiu

Procedura

Oświadczenie

Zgoda

Ponadto, w placówce obowiązują również:
– Procedury organizacji bezpiecznej opieki nad dziećmi w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Żaganiu w okresie występowania COVID-19,
– Procedura organizacji pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Żaganiu w okresie występowania COVID-19,
– Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeń COVID-19 w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Żaganiu.