Komunikat dla Rodziców

RODZICÓW, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W M-CU LIPCU, PROSIMY O POTWIERDZENIE POTRZEBY ZAPEWNIENIA DZIECIOM OPIEKI W PLACÓWCE. PRZEDSZKOLE MOŻE ZAPEWNIĆ OPIEKĘ TYLKO DLA DZIECI, KTÓRYCH OBYDWOJE RODZICE PRACUJĄ. LICZBA DZIECI W GRUPIE JEST OGRANICZONA. NALEŻY WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ (W ZAŁĄCZENIU). DO DEKLARACJI PROSIMY O ZAŁĄCZENIE ZAŚWIADCZENIA Z ZAKŁADU PRACY, ŻE W MIESIĄCU, W KTÓRYM ZGŁOSZONO DZIECI DO PRZEDSZKOLA RODZIC ŚWIADCZY PRACĘ. DOKUMENTY MOŻNA PRZESŁAĆ E-MAILEM NA ADRES mp3@um.zagan.pl LUB DOSTARCZYĆ DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA, DO DNIA 15 CZERWCA 2020 r.

Deklaracja na miesiąc lipiec – dyżur wakacyjny

Deklaracja na miesiąc sierpień – dyżur wakacyjny