Rekrutacja

Lista plików do pobrania:

Plik Opis
pdf Informacja dla rodziców Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych dziecka
pdf Deklaracja kontynuacji Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
pdf Kryteria naboru Kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
pdf Uchwała Rady Miasta Uchwała Rady Miasta w Żaganiu
pdf Wniosek o przyjęcie Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
pdf Załącznik do wniosku Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
pdf Zarządzenie Zarządzenie Burmistrza Miasta oraz harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
pdf Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2018/2019