Obowiązek informacyjny – RODO

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 3 im. Marii Kownackiej w Żaganiu, ul. Skarbowa 24, 68-100 Żagań.
  2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy
  3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:

Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce.

 [...]  Czytaj dalej