UWAGA RODZICE !!!

 Od 14.09.2020 r. czas pracy placówki zostanie wydłużony  do godziny 16.30 

na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców złożonych u wychowawczyń grup.

Dyrektor

Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3